, Museu Nacional d’Art de Catalunya-Gabinet Numismàtic de Catalunya, España