Detalles de autor

Fuguet Sans, Joan, Escola Superior de Conservado i Restaurado de Béns Culturais de Catalunya, España

  • Vol 28 (1998) - NOSEC_CONRES
    Fortificacions menor s i altre patrimoni retingut pels Templers a Tortosa després de la permuta de 1294
    Resumen  PDF