Armes, armadures i batalles al·legòriques en els sermons de Vicent Ferrer

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2019.49.1.11

Palabras clave:

Vicent Ferrer, predicació medieval, sermó, al·legoria, armadura, miles christianus, lluita

Resumen


[ca] L’expressió de la lluita contra el pecat, del combat contra el dimoni constitueix una de les isotopies més generals i esteses en la predicació vicentina. Aquest estudi intenta, d’una banda, descriure l’aprofitament de l’al·legoria de les armes del cristià, d’arrel paulina, per a l’expressió de tal eix semàntic; d’altra, il·lustra, amb mostres preses de sermons vicentins, la utilització de metàfores i al·legories de base militar per a l’expressió del conflicte amb el mal. Finalment, s’atura en l’estudi de la batalla campal contra el dimoni, inclosa en un sermó de Quaresma, situant aquesta en el context d’altres utilitzacions del mateix tòpic.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

FONTS

Eiximenis, Francesc, Lo crestià, antologia a cura d’Albert Hauf, (Les millors obres de la literatura catalana; 98), Barcelona, Edicions 62 - La Caixa, 1983.

Ferrer, Vicent, Sermons, ed. Josep Sanchis Sivera, Gret Schib, 6 vols., Barcelona, Barcino, 1932-1988.

Ferrer, Vicent, Sermons de quaresma, ed. Manuel Sanchis Guarner, 2 vols., València, Clàssics Albatros, 1973.

Ferrer, Vicent, Sermonario de Perugia (Convento dei Dominicani, ms. 477), ed. Francisco M. Gimeno Blay, Mª. Luz Mandingorra Llavata, traducción al castellano de Daniel Gozalbo Gimeno, amb la col·laboració de Rebeca Sánchez Moreno, València, Ajuntament, 2006.

Ferrer, Vicent, Como una red. Sermones de Vicent Ferrer, ed. i trad. al castellà Josep Ysern, València, Publicacions Universitat de València, 2015.

Haymo, Enarratio in divi Pauli Epistolas en Opera omnia, vol. II, ed. Jacques Paul Migne, Patrologia latina, vol. 117, 1881.

Llull, Ramon, Llibre de l’orde de cavalleria, ed. Albert Soler, Barcelona, Barcino, 1988.

March, Pere, Obra completa, ed. Lluís Cabré, Barcelona, Barcino, 1993.

Maurus, Rabanus, Enarrationum in epistolas beati Pauli. Liber nonus, en Opera omnia, vol. 6, ed. Jacques Paul Migne (Patrologia latina; 112), 1852

Ruiz, Juan, Libro del Arcipreste (Libro de buen amor), ed. Anthony N. Zahareas, Óscar Pereira Zazo, Madrid, Akal, 2009.

Strabo, Walafridus, Glossa ordinaria, ed. Jacques Paul Migne (Patrologia latina; 113-114), 1852.

ESTUDIS

Associació Bíblica de Catalunya (ed.) (1994), La bíblia, trad. catalana interconfessional, Barcelona, Editorial Claret - Societat Bíbliques Unides.

Colunga, Albertus; Turrado, Laurentius (eds.) (1985), Biblia vulgata, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.

Glossa ordinaria: https://big.hypotheses.org/glossa-ordinaria [consulta: 15/12/ 2017].

Hauf, Albert (1990), La Quarentena de contemplació de fra Joan Eiximeno en: D’Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval, València, Universitat - Biblioteca Sanchis Guarner, pp. 219-300.

Lausberg, Heinrich (1966-1969), Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura, trad. al castellà de José Pérez Riesco, 3 vols., Madrid, Gredos.

Lecoy de la Marche, Felix (1938), Recherches sur le Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, Archiprêtre de Hita, París, Droz.

Nova Vulgata. Bibliorum sacrarum editio sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II: http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/ nova-vulgata_index_lt.html [consulta: 15/12/ 2017]

Perarnau, Josep (1999), Aportació a un inventari de sermons de sant Vicenç Ferrer: temes bíblics, títols i divisions esquemàtiques, “Arxiu de textos catalans antics” 18, pp. 479-811.

Ricard, Robert (1973), Las armas del cristiano en el Libro de buen amor, en Criado de Val, Manuel (ed.), El Arcipreste de Hita: el libro, el autor, la tierra, la época. Actas del Primer Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita, Barcelona, SERESA.

Rubio Tovar, Joaquín (1993), El castillo en la literatura, en Cámara, Alicia (ed.), Castillos, fortifi caciones y recintos amurallados en la Comunidad de Madrid, Madrid, Consejería de Educación y Cultura, pp. 57-65.

Salvador Miguel, Nicasio (1998), Castillos y literatura medieval, “Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales” 8, pp. 65-78.

Sánchez Herrero, José (1998), El catecismo del Libro de buen amor del Arcipreste de Hita, “Historia, Instituciones, Documentos” 25, pp. 611-624.

Soukup, Pavel (2007), Metaphors of the Spiritual Struggle Early in the Bohemian Reformation: The Exegesis of Arma Spiritualia in Hus, Jakoubek, and Chel?ick?, “The Bohemian Reformation and Religious Practice” 6, pp. 87-109 (ed. de Zden?k V. David and David R. Holeton, Praga, Academy of Sciences of the Czech Republic, Main Library) http://www.brrp.org/proceedings/brrp6/soukup.pdf [consulta: 15/12/ 2017]

Wang, Andreas (1975), Der “miles christianus” im 16. und 17. Jahrhundert und seine mittelalterliche Tradition, Berna - Frankfurt del Main, Lang.

Ysern, Josep A. (2017), A propòsit dels nusos mòbils en la construcció dels sermons vicentins, “Revista de fi lología románica” 34/1, pp. 33-62. https://doi.org/10.5209/RFRM.55628

Descargas

Publicado

2019-06-30

Cómo citar

Ysern, J. (2019). Armes, armadures i batalles al·legòriques en els sermons de Vicent Ferrer. Anuario De Estudios Medievales, 49(1), 287–312. https://doi.org/10.3989/aem.2019.49.1.11

Número

Sección

Temas Monográficos