L’esperança de vida dels infants de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona

Autores/as

  • Teresa Vinyoles Vidal Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2013.43.1.10

Palabras clave:

infància, abandó, acollida, hospital, mortalitat, epidèmies

Resumen


[ct] Partint de la premissa de la gran mortalitat infantil baixmedieval, aquest treball intenta una aproximació a l’esperança de vida dels infants acollits a l’hospital de la Santa Creu de Barcelona durant la primera meitat del segle XV. Una de les funcions de l’hospital era recollir els expòsits, procurar la seva supervivència i la seva integració a la societat. El compliment d’aquestes funcions va implicar la redacció d’una sèrie de documents que, si bé només s’han conservat en part, ens ofereixen informació molt interessant pel tema d’aquest treball. Presentem dades sobre la mortalitat en les diverses etapes de la infància, la incidència dels brots epidèmics, les notícies que hem pogut obtenir sobre les malalties, els remeis, les causes de la mort i els enterraments infantils.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Albini, Giuliana, L'abbandono dei fanciulli e l'affidamento, in Eadem, Città e ospedali nella Lombardia medievale, Bologna, CLUEB, 1993, pp. 154-183.

Alexandre-Bidon, Danièle, Les enfants au Moyen Âge, París, Pluriel Éditions, 2004.

Ariès, Philippe, El niño y la familia en el Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1987.

Batlle, Carme, L'expansió baixmedieval (s. XIII-XV), dins Vilar, Pierre, Historia de Catalunya, vol. III, Barcelona, Edicions 62, 1988.

Bianchi, Francesco, La Ca' di Dio di Padova nel Quattrocento, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2005.

Boswell, John. The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance, Allen Lane, The Penguin Press, 1989.

Brodman, James William, Charity and Welfare: hospitals and the Poor in Medieval Catalonia, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1998.

Conejo i da Pena, Antoni, Assistència i hospitalitat a l'Edad Mitjana: l'arquitectura dels hospitals catalans: del gòtic al primer Renaixement, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003. Tesis doctoral.

Enfance abandonnée et société en Europe: XIVe-XXe siècle : actes du colloque international : Rome, 30 et 31 janvier 1987, Roma, École française de Rome, 1991.

Flandrin, Jean-Louis, Enfance et société, "Annales ESC" 19 (1964), pp. 322-329.

García Herrero, María del Carmen, Del nacer y el vivir: fragmentos para una historia de la vida en la Baja Edad Media, Saragossa, CSIC, 2005.

García Herrero, María del Carmen, Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, vol. I, Saragossa, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006.

Gavitt, Philip, Charity and Children in Renaissance Florence, Ann Arbor, University of Michigan press,1990.

Giallongo, Angela, Il bambino medievale, Bari, Dedalo, 1997.

Hernando, José, L'alimentació làctica dels nadons durant el segle XIV: les nodrisses o dides a Barcelona 1295-1400, "Estudis històrics i documents dels arxius de protocols" 14 (1996), pp. 39-157.

Illanes Zubieta, Ximena, Niñas y niños olvidados según los documentos del hospital de la Santa Creu de Barcelona en el siglo XV, Universitat de Barcelona, 2011. Tesis inédita.

Klapisch, Christiane, Il bambino, la memoria e la morte, in Becchi, Egle; Julia, Dominique (eds.), Storia dell'infanzia, vol. I, Roma, Laterza, 1996, pp. 155-181.

Llull, Ramon, Llibre d'Evast e Blanquerna, Barcelona, Edicions 62 "La Caixa", 1982.

Marino, Salvatore, Ospedali di Napoli e Barcellona. Instituzioni e fonti a confronto (s. XIV-XVIII), Siena, 2012. Tesi doctoral inèdita.

Matthews Grieco, Sara. F. Breastfeeding, Wet Nursing and Infant Mortality in Europe (1400-1800), in Matthews Grieco, Sara. F.; Corsini, Carlo A., Historical Perspectives on Breastfeeding, Florence, UNICEF, 1991, pp. 15-62.

Molin, Giovanna da, I figli della Madonna. Gli esposti dell'Annunziata di Napoli, Bari, Cacucci, 2001.

Nagel, Silvia; Vecchio, Silvana, Il bambino, la parola, il silenzio nella cultura medievale, "Quaderi Storici" 57 (1984), pp. 716-763.

Roca, Josep Maria, Lo bressol de l'Hospital de la Santa Creu, "Anuario del Hospital de la Santa Cruz", 3-4 (1921-22), pp. 5-88.

Roca, Josep Maria, Ordinacions de l'hospital de la Santa Creu de Barcelona, Barcelona, 1920.

Shulamith, Shahar, Childhood in the Middle Ages, Londres, Routledge, 1990.

Riera i Sans, Jaume, El cavaller i l'alcavota, Barcelona, Club Editor, 1973.

Rossi, Maria Clara, 'Figli d´anima'. Forme de adozione e familia allargate nei testamenti degli uomini e delle donne veronesi del secolo XV, dins Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo, Verona, Cierre, 2010, pp. 381-404.

Rubio Vela, Agustín, La asistencia hospitalaria infantil en la Valencia del siglo XIV: pobres, huérfanos y expósitos, "Dynamis, Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historia Illustrandam" 2 (1982), pp. 159-191.

Sandri, Lucia, Gli Innocenti e Firenze: un ospedale, un archivio, una città, Florència, SPES, 2005.

Sandri, Lucia, L'ospedale di Santa Maria della Scala di San Gimignano nel Quattrocento, contributo alla storia del infanzia abandonata, Florència, Società storica della Valdelsa, 1982.

Tasis, Rafael, Joan I el rei caçador i músic, Barcelona, Aedos, 1959.

Vinyoles, Teresa, Aproximación a la infancia y la juventud de los marginados. Los expósitos barceloneses del siglo XV, "Revista de educación" 281 (1986), pp. 99-123.

Vinyoles, Teresa, Niñas marginadas mujeres marginadas. Las niñas en los documentos catalanes medievales, dins Estudios sobre la mujer. Marginación y desigualdad, Màlaga, Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1994, pp. 19-40.

Vinyoles, Teresa; González, Margarida, Els infants abandonats a les portes de l'hospital de Barcelona (1326-1439), dins Riu, Manuel (ed.), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Catalu-a Medieval, vol. II, Barcelona, CSIC, 1981-1982, pp. 191-285.

Vinyoles,Teresa; Illanes, Ximena, Tratados como hijos e hijas, dins Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, Roma, École française de Rome, 2012, pp. 209-222.

Descargas

Publicado

2013-06-30

Cómo citar

Vinyoles Vidal, T. (2013). L’esperança de vida dels infants de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona. Anuario De Estudios Medievales, 43(1), 291–321. https://doi.org/10.3989/aem.2013.43.1.10

Número

Sección

Temas Monográficos

Artículos más leídos del mismo autor/a

  • Igor Santos Salazar, Albert Martínez Elcacho, Maximo Diago Hernando, Francisco García Fitz, Jordi Gilbert Rebull, Carolina Obradors Suazo, Albert Reixach i Sala, Fernando Serrano Larráyoz, Teresa Vinyoles Vidal, Ana Maria S. A. Rodrigues, Maria Teresa Ferrer i Mallol, Carmen Ferragud, Ramon Martí, Ana Echevarria Arsuaga, Jordi Morelló Baget, Albert Martí Arau, Julieta Rodríguez Sarria, Enrique Cantera Montenegro, María Luisa Pardo Rodriguez, Albert Estrada-Rius, Jorge Ortuño Molina, Reseñas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 41 Núm. 2 (2011)
  • Elena de la Cruz Vergari, Marta Punsola Munárriz, Máximo Diago Hernando, Sebastià Riera Viader, Sergi Grau Torras, Karen Stöber, Jacobo Vidal Franquet, Mercè Viladrich, Prim Bertran Roigé, Daniel Piñol Alabart, Daniel Genís i Mas, Elena Maccioni, Esther Tello Hernández, Albert Reixach Sala, Montserrat Casas Nadal, Jorge Díaz Ibáñez, Teresa Vinyoles Vidal, Marta Segarrés Gisbert, Julia Pavón Benito, Fiorella Fragnoli, Roberto J. González Zalacaín, Eva Izquierdo Molinas, Ramon Martí Castelló, Ramon J. Pujades i Bataller, Marion Coderch, Notas bibliográficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 43 Núm. 1 (2013)
  • Óscar de la Cruz Palma, Maximo Diago Hernando, Teresa Vinyoles Vidal, Meritxell Simó Torres, Josefina Mutgé i Vives, Prim Bertran Roige, Angeles García de la Borbolla, Nuria Silleras-Fernández, Raúl González Arévalo, Jacobo Vidal Franquet, Cesar Olivera Serrano, Mario Lafuente Gómez, Mª Rosa Muñoz Pomer, Marta Segarrés Gisbert, Gemma Colesanti, Léonard Courbon, Ramón Martí, Xavier Gonzalo Arango, David Igual Luis, Alejandro Martínez Giralt, Araceli Rosillo Luque, Notas bibliográficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 41 Núm. 2 (2011)
  • Teresa Vinyoles Vidal, La princesa ermitana, Elionor d’Urgell , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 44 Núm. 1 (2014)