Artesanos vidrieros en Mallorca. Relaciones y conexiones con el levante Peninsular (siglos XIV-XV)

Autores/as

  • Miquel Àngel Capellà Galmés Universitat de les Illes Balears

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2014.44.2.04

Palabras clave:

vidrio, tecnología, talleres, vidrieros, vidrio catalán, Mallorca

Resumen


En este artículo se analiza el ciclo productivo del vidrio y los artesanos que en él intervinieron en la Ciutat de Mallorca durante los siglos XIV y XV. También es fundamental fijar las relaciones que se establecieron con Barcelona y otras zonas de la Corona de Aragón, en el marco de la producción y del comercio del vidrio en época gótica. Se estudia, mediante la documentación de archivo, la localización de los hornos, su estructura, así como el origen de las materias primas utilizadas en la fabricación y, finalmente, los modelos de organización y relaciones familiares de los vidrieros.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

À travers le verre du moyen âge à la renaissance, cat. exp., Ruan, Musées départementaux de la Seine-Maritime, 1989.

Aguiló, Estanislau de K., Documento sobre la fabricación de vidrio en Mallorca (1398), "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 3 (1889-1890), p. 88.

Aguiló, Estanislau de K., Industrias mallorquinas. Fábricas de cinabrio y de vidrio (1347), "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 3 (1889-1890), pp. 318-320.

Ainaud de Lasarte, Juan, Cerámica y vidrio, Ars Hispaniae, Madrid, Plus Ultra, 1952.

Aldeguer Gordiola, Daniel, Artesanía del vidrio en Mallorca, Palma, 1949.

Almela y Vives, Francisco, La antigua industria del vidrio en Valencia, Valencia, Feriario, 1954.

Amouric, Henri; Foy, Danièle, Notes sur la production et la commercialisation de la soude dans le midi méditerranéen du XIIIe au XVIIIe siècle, en Histoire des techniques et sources documentaires, Méthodes d'approche et expérimentation en région méditerranéenne, Actes du Colloque du G.I.S., Aix-en-Provence, 1981, pp. 157-172.

Amouric, Henri; Foy, Danièle, De la salicorne aux soudes factices; mutations techniques et variation de la demande, en L'évolution des techniques est-elle autonome?, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence Marseille-Aix 1, 1991, pp. 39-75.

Barceló Crespí, Maria, Ciutat de Mallorca en el trànsit a la Modernitat, Palma, Institut d'Estudis Baleàrics, 1988.

Barceló Crespí, Maria; Rosselló Bordoy, Guillem, Terrissa. Dades documentals per a l'estudi de la ceràmica mallorquina del segle XV, Palma, Canon editorial, 1996.

Barceló Crespí, Maria; Rosselló Bordoy, Guillem, La ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, 2006.

Bernat i Roca, Margalida, La manufactura del sabó. Nòtules per al seu estudi, en La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI). IX Jornades d'Estudis Històrics Locals, Palma, Institut d'Estudis Baleàrics, 1991, pp. 235-245.

Bernat i Roca, Margalida, El call de ciutat de Mallorca. A l'entorn de 1350, Palma, Lleonard Muntaner, 2005.

Bernat i Roca, Margalida; Serra i Barceló, Jaume, El forn de vidre del carrer de Can Burgos: nòtules per a l'estudi del vidre medieval i post-medieval a Mallorca, "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 48 (1992), pp. 91-113.

Bonafè Barceló, Francesc, Flora de Mallorca, Mallorca, Editorial Moll, 1978, vol. II.

Cabanes Pecourt, M. Desamparados, El "morabatí" de 1390 en la parroquia de San Miguel, "Estudis Baleàrics" 28 (1988), pp. 73-82.

Camiade, Martine; Fontaine, Denis, Verreries et verriers catalans, Perpiñán, Sources, 2006.

Campaner, Álvaro, Cronicón Mayoricense, Palma de Mallorca, Luis Ripoll, 1984 (1886).

Canyelles, Agustí, Tall per una armada de corsari 1449, "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 24 (1932), pp. 8-22.

Cañellas i Martínez, Sílvia; Domínguez Rodés, M. Carme, Els forns de vidre a Barcelona i la seva rodalia (segles XIV-XVI), "Anuario de Estudios Medievales" 38/2 (2008), pp. 611-637. http://dx.doi.org/10.3989/aem.2008.v38.i2.80

Cañellas i Martínez, Sílvia; Domínguez Rodés, M. Carme, Intervenció de les institucions públiques en la producció de vidre a la ciutat de Barcelona (segles XIV-XVI), en La ciutat en xarxa. XIè Congrés d'Història de Barcelona, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona, 2009, pp. 1-15.

Capellà Galmés, Miquel Àngel, El vidre a Mallorca entre els segles XIV i XVIII, Palma, Universitat de les Illes Balears, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 2009, (tesis doctoral).

Capellà Galmés, Miquel Àngel, Societats vidrieres i braç noble durant la primera meitat del segle XVI, "Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics" 21 (2011), pp. 45-62.

Capellà Galmés, Miquel Àngel, L'activitat de vitrallers i vidriers de buf a l'arquitectura gòtica. Relacions i infl uències a la Ciutat de Mallorca, "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 67 (2011), pp. 137-158.

Carrere, Claude, Barcelone, centre économique à l'époque des diffi cultés, 1380-1462, París - La Haya, Éditions EHESS, 1967.

Cateura Bennàsser, Pau, El Regne Esvaït: desenvolupament econòmic, subordinació política i expansió fi scal (Mallorca, 1300-1335), Mallorca, El Tall, 1998.

Cateura Bennàsser, Pau, La trentena esgarrifadora. Guerra i fi scalitat. El Regne de Mallorca (1330-1357), Palma, El Tall, 2000.

Chambon, Raymond, Esquisse de l'évolution des creusets de verrerie de l'Antiquité à la Renaissance, en Annales du 1er Congrès des Journées Internationales du Verre, Lieja, 1958, pp. 115-117.

Charleston, R. J., Glass furnaces through the ages, "Journal of Glass Studies" 20 (1978), pp. 9-25.

Cressier, Patrice (ed.), El Vidrio en Al-Andalus, Madrid, Casa de Velázquez - Fundación Nacional Centro del Vidrio, 2000.

D'Angelo, Francesco, La produzione del vetro a Palermo. Materie prime locali e maestranze toscane, en Mendera, Marja (ed.), Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale, Florencia, Università di Siena, 1991, pp. 107-116.

Domènech i Vives, Ignasi, El vidrio, en Bartolomé Arraiza, Alberto (coord.), Las Artes Decorativas en España, Summa Artis, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, vol. XLV-1.

Domènech i Vives, Ignasi, El vidre d'ús i de prestigi, en L'Art Gòtic a Catalunya. Arts de l'Objecte, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2008, pp. 181-207.

Domínguez Rodés, M. Carme; Cañellas i Martínez, Sílvia, El forn de vidre del Pla d'en Llull de Barcelona (1447-1640) en els protocols notarials, "Estudis històrics i documents dels arxius de protocols" 23 (2005), pp. 141-172.

Durliat, Marcel, L'art en el Regne de Mallorca, Palma, Editorial Moll, 1964. Ensenyat y Pujol, Juan B., Historia de la Baronía de los señores obispos de Barcelona en Mallorca, Mallorca, 1983 (1919).

Foy, Danièle, Les verriers provençaux à la fi n du Moyen Âge, en Barral i Altet, Xavier (coord.), Artistes, artisans et production artistique au Moyen Âge, París, Picard, 1986, vol. I, pp. 591-599.

Foy, Danièle, Le verre médiéval et son artisanat en France méditerranéenne, París, CNRS, 1988.

Foy, Danièle, L'accès aux matières premières du verre, en Amouretti, Marie-Claire; Comet, Georges (coord.), Artisanat et matériaux: la place des matériaux dans l'histoire des techniques, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 1998, pp. 101-125.

Foy, Danièle, Technologie, géographie, économie. Les ateliers de verriers primaires et secondaires en Occident, esquisse d'une évolution de l'Antiquité au Moyen-Âge, en Nenna, Marie-Dominique (coord.), La route du verre. Ateliers de verriers primaires et secondaires du second millénaire av. J.-C. au Moyen Âge, Lion, Maison de l'Orient Méditerranéen, 2000, pp. 147-170.

Foy, Danièle, Recyclages et réemplois dans l'artisanat du verre. Quelques exemples antiques et médiévaux, en Ballet, Pascale; Cordier, Pierre; Dieudonne-Glad, Nadine (coord.), La ville et ses déchets dans le monde romain. Rebuts et recyclages, Montagnac, Monique Mergoil, 2003, pp. 271-276.

Foy, Danièle; Amouric, Henri, Les artisanats de la céramique et du verre en Provence: la question du combustible au Moyen-Âge et à l'époque moderne, en Protoindustries et histoire des forêts, Toulouse, Groupement de Recherche ISARD - CNRS, 1992, pp. 45-61.

Frothingham, Alice Wilson, Hispanic Glass. With examples in the Collection of The Hispanic Society of America, Nueva York, The Hispanic Society of America, 1941.

Frothingham, Alice Wilson, Spanish Glass, Londres, Faber and Faber, 1964.

García, Manuel E., Carta sobre el cultivo y provechos de las barrillas, "Semanario de Agricultura y Artes" 105 (1799), pp. 1-11.

Gasparetto, Astone, Il vetro di Murano dalle origini ad oggi, Venecia, Neri Pozza Editore, 1958.

Gil Olcina, Antonio, Explotación y cultivo de las plantas barrilleras en España, "Estudios geogràfi cos" 138-139 (1975), pp. 453-478.

Giménez Raurell, M. Cristina, El vidrio soplado en Mallorca, Barcelona, Institut Balear de Disseny, 1996.

Gran Enciclopèdia de Mallorca, Palma, Promomallorca, 1989-1997, vol. XIII.

Gratuze, Bernard; Soulier, Isabelle; Barrandon, Jean-Noël; Foy, Danièle, The origine of cobalt blue pigments in french glass from the thirteenth to the eighteenth centuries, en Trade and discovery: the scientific study of artefacts from post-medieval Europe and Beyond, Londres, British Museum Press, 1995, pp. 123-133.

Gudiol Ricart, Josep, Els vidres catalans, Barcelona, Alpha, 1936. Jiménez Castillo, Pedro; Muñoz López, Francisco; Thiriot, Jacques, Les ateliers urbains de verriers de Murcia au XIIe siècle, en Pétrequin, Pierre; Fluzin, Philippe; Thiriot, Jacques (ed.), Arts du feu et productions artisanales, Antibes, APDCA, 2000, pp. 433-452.

Llompart Moragues, Gabriel, Plata medieval mallorquina, "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 39 (1982), pp. 51-92.

Llompart, Gabriel, Botiguers i quincallaires a la pagesia de la Mallorca medieval, "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 52 (1996), pp. 179-208.

Llompart, Gabriel, País, paisatge i paisanatge a la taula de Sant Jordi de Pere Niçard, en El cavaller i la princesa. El Sant Jordi de Pere Nisard i la Ciutat de Mallorca, Palma de Mallorca, Consell de Mallorca - Sa Nostra, 2001, pp. 58-89.

Mannoni, Tiziano; Giannichedda, Enrico, Arqueología de la producción, Barcelona, Ariel, 2004.

Miralles i Montserrat, Joan, Corpus d'antropònims mallorquins del segle XIV, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1977.

Moretti, Cesare, Glossario del vetro veneziano, dal Trecento al Novecento, Venecia, Marsilio, 2002.

Oliver Castaños, Anna, El taller de vidre medieval de Sant Fost de Campsentelles, "Acta historica et archaeologica Mediaevalia" 10 (1989), pp. 387-426.

Philippe, Michel, Naissance de la verrerie moderne (XIIe-XVIe siècles), Turnhout, Brepols Publishers, 1998.

Planell, Leopoldo, Vidrio: Historia, tradición y arte. Historia del Gremio de Vidrieros de Luz y Soplo de Barcelona, desde los orígenes hasta el primer tercio del siglo XX, Barcelona, Emporium, 1948, vol. I-II.

Quadrado, Josep Maria, Privilegios y Franquicias de Mallorca, Palma, Govern de les Illes Balears, 2002.

Quetglas Gayá, Bartolomé, Los gremios de Mallorca. Siglos XIII al XIX, Palma, Cort, 1980 (1939).

Riera Frau, M. Magdalena, Història de Cabrera. Comentaris a una cronologia, en Pons Valens, Joan Manuel; Riera Frau, M. Magdalena; Riera Rullan, Mateu, Història i arqueologia de Cabrera, Palma, Ajuntament de Palma, 2001, pp. 45-63.

Riu de Martín, M. Carmen, El treball artesà a Barcelona els segles XIV al XVI segons les ordinacions gremials: els esparters i vidriers, "Acta historica et archaeologica mediaevalia" 23-24 (2002-2003), pp. 551-556.

Riu de Martín, M. Carmen, Ceramistas y vidrieros de Barcelona a través de los testamentos: aspectos socioeconómicos, siglos XV-XVII, "Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols" 21 (2003), pp. 227-266.

Riu de Martín, M. Carmen, Onomástica y localización de algunos ceramistas y vidrieros barceloneses de los siglos XIV al XVII, "Acta historica et archaeologica mediaevalia" 25 (2003-2004), pp. 1045-1069.

Riu de Martín, M. Carmen, Vida cotidiana de los ceramistas y vidrieros barceloneses, "Anuario de Estudios Medievales" 34/1 (2004), pp. 307-355. http://dx.doi.org/10.3989/aem.2004.v34.i1.188

Riu de Martín, M. Carmen, La manufactura del vidrio y sus artífi ces en la Barcelona bajomedieval, "Anuario de Estudios Medievales" 38/2 (2008), pp. 585-609. http://dx.doi.org/10.3989/aem.2008.v38.i2.79

Rosselló Lliteras, Juan, El convento de Santo Domingo de Mallorca (s. XIIIXV), "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 41 (1985), pp. 115-130.

Rosselló, Ramon, Aportació a la història medieval de Menorca (segle XIV), Menorca, Consell Insular de Menorca, 1985.

Rosselló, Ramon; Albertí, Jaume, Història de Banyalbufar. Segles XIII-XVI, Palma, Lleonard Muntaner, 1995.

Rosselló, Ramon; Bover, Jaume, La fabricación de la sosa en Mallorca: una aportación árabe, "Kasbah" 4 (1993), pp. 28-29.

Rosselló Vaquer, Ramon, Notes històriques de Cabrera, Campos, Edicions Roig i Montserrat, 1995.

Rosselló Vaquer, Ramon; Bover Pujol, Jaume, Els vidriers de Mallorca. Segles XIV-XVI, en Transferències i comerç de ceràmica a l'Europa mediterrània (segles XIV-XVII). XV Jornades d'Estudis Històrics Locals, Palma, Institut d'Estudis Baleàrics, 1997, pp. 493-510.

Rosselló Vaquer, Ramon; Bover Pujol, Jaume, Els vidriers de Mallorca. Segles XIV-XVI. Segona part, "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 53 (1997), pp. 409-416.

Sanchis Guarner, Manuel, El arte del vidrio en Mallorca. Panorama Balear, Palma, Luis Ripoll, 1952.

Santamaría, Álvaro, La formación profesional en Mallorca en la época de Fernando el Católico, en La Corona d'Aragona e il Mediterraneo. Aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico: 1416-1516. IX Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, Nápoles, Società Napoletana di Storia Patria, 1973, vol. I, pp. 257-281.

Santaner Marí, Juan, Historia del arrabal de Santa Catalina, Mallorca, Parroquia Inmaculada Concepción, 1967.

Sastre i Barceló, Joan Carles, Espiritualitat i vida quotidiana al Monestir de Santa Clara. Ciutat de Mallorca. Segles XIII-XV, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, 2006.

Stiaffi ni, Daniela, Il vetro nel medioevo. Techniche, strutture, manufatti, Roma, Fratelli Palombi, 1999.

Vaquer Bennasar, Onofre, L'esclavitud a Mallorca. 1448-1500, Palma de Mallorca, Institut d'Estudis Baleàrics, 1997.

Vaquer Bennasar, Onofre, El comerç marítim de Mallorca 1448-1531, Mallorca, El Tall, 2001.

Vaquer, Onofre, El contrato de trabajo en la Mallorca medieval. Aprendices, criados y obreros en el siglo XV, "Mayurqa" 22/1 (1989), pp. 645-654.

Vaquer, Onofre, Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV, "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 51 (1995), pp. 125-140.

Vaquer, Onofre, Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV, "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 55 (1999), pp. 353-362.

Vaquer, Onofre, Immigrants a la Ciutat de Mallorca. 1448-1598, en El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta, Actes del XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Poblet-Lleida, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003, vol. II, pp. 445-455.

Vibot, Tomàs, Son Bunyola. Una mar de noms. Història i toponímia d'una possessió de mar, Banyalbufar, Associació Cultural Bany-Al-Bahar, 1999.

Zaforteza y Musoles, Diego, La Ciudad de Mallorca: ensayo histórico-toponímico, Palma de Mallorca, Ajuntament de Palma, 1987, vol. I-V.

Descargas

Publicado

2014-12-31

Cómo citar

Capellà Galmés, M. Àngel. (2014). Artesanos vidrieros en Mallorca. Relaciones y conexiones con el levante Peninsular (siglos XIV-XV). Anuario De Estudios Medievales, 44(2), 769–805. https://doi.org/10.3989/aem.2014.44.2.04

Número

Sección

Estudios Misceláneos