Ramon Llull i l’obscuritat que il·lumina. Apunts sobre l’origen i la rendibilitat literària d’un recurs exegètic

Autores/as

  • Joan Santanach i Suñol Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.11

Palabras clave:

Ramon Llull, Llibre d’amic e amat, Llibre de meravelles, exegesi bíblica, subtilitat, obscuritat expressiva

Resumen


[ct] En diversos passatges de la seva obra, Ramon Llull fa referència a l’obscuritat expressiva –en altres casos parla de subtilitat– com una dificultat que el lector ha de superar per accedir a la significació del text; aquesta superació li reportarà coneixement i plaer intel·lectual. El motiu de l’obscuritat és present en la tractadística retòrica llatina, per bé que en el cas de Llull s’ha vinculat amb la tradició trobadoresca del trobar clus. Diversos indicis apunten que el motiu s’ha de relacionar igualment, i sobretot, amb l’exegesi bíblica. Llull se’n serveix dotant- lo d’una significació pròpia, lligada a la doctrina de les dues intencions.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Agustí, sant (1967), Obras de san Agustín. En edición bilingüe, vol. XXII, Enarraciones sobre los Salmos, ed. Balbino Martín Pérez, OSA, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (Biblioteca de Autores Cristianos; 264).

Agustí, sant (1991), Obras de san Agustín. Texto bilingüe, vol. II, Las confesiones, ed. Ángel Custodio Vega, OSA, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (Biblioteca de Autores Cristianos; 11).

Ayerbe-Chaux, Reinaldo (1975), El conde Lucanor. Materia tradicional y originalidad creadora, Madrid, Porrúa Turanzas.

Badia, Lola (2004), Cavalleria, rondalles i fi losofi a natural al capítol 29 del Fèlix, en Colon, Germà; Martínez Romero, Tomàs; Perea, Maria Pilar (eds.), La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 55-72.

Badia, Lola; Santanach, Joan; Soler, Albert (2013), Ramon Llull, en L’accés dels laics al saber: Ramon Llull i Arnau de Vilanova, dins Badia, Lola (dir.), Literatura medieval (I). Dels orígens al segle XIV, dins Broch, Àlex (dir.), Història de la literatura catalana, vol. I, Barcelona, Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona, pp. 377-476.

Bonner, Anthony; Badia, Lola (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària, Barcelona, Empúries (Les Naus d’Empúries. Pal Major; 2).

Demacopoulos, George E. (2012), Gregory the Great, en Gavrilyuk, Paul L.; Coakley, Sarah (eds.), The Spiritual Senses: Perceiving God in Western Christianity, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 71-85.

Eiximenis, Francesc (1983), Lo Crestià (Selecció), a cura d’Albert Hauf, Barcelona, Edicions 62 - La Caixa (Les Millors Obres de la Literatura Catalana; 98).

Gisbert, Eugènia (2004), Metaforice loquendo: de l’analogia a la metàfora en els Començaments de medicina de Ramon Llull, “Studia Lulliana” 44, pp. 17-52.

Gregori Magne (1958), Obras de Gregorio Magno. Regla pastoral. Homilías sobre la profecía de Ezequiel. Cuarenta homilías sobre los Evangelios, trad. de Paulino Gallardo, introd. de Melquiades Andrés, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (Biblioteca de Autores Cristianos; 170).

Guixeras, David (2007), El pròleg general del Crestià de Francesc Eiximenis: models i objectius, en Martí, Sadurní (coord.); Cabré, Miriam et al. (eds.), Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona 2003), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. III, pp. 263-275.

Hillgarth, J.N. (2001), Diplomatari lul·lià: documents relatius a Ramon Llull i a la seva família, trad. de documents a cura de Lluís Cifuentes, Barcelona, Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna; 1).

Johnston, Mark D. (1992), Exemplary Reading in Ramon Llull’s Libre de meravelles, “Forum for Modern Language Studies” 28, pp. 235-250. http://dx.doi.org/10.1093/fmls/28.3.235

Juan Manuel, Don (1994), El Conde Lucanor, ed. Guillermo Serés, estudi preliminar de Germán Orduna, Barcelona, Crítica (Biblioteca Clásica; 6).

Juan Manuel, Don (2007), Obras completas: Crónica abreviada. Libro de la caça. Libro del cavallero et del escudero. Libro de los estados. El Conde Lucanor. Libro enfenido. Libro de las armas o de las tres razones. Tratado de la Asunción de la Virgen María, ed. Carlos Alvar, Sarah Finci, Madrid, Fundación José Antonio de Castro (Biblioteca Castro).

Llinarès, Armand (1971), Théorie et pratique de l’allégorie dans le Libre de contemplació, “Estudios Lulianos” 15, pp. 5-34.

Llull, Ramon (1988), Llibre de l’orde de cavalleria, ed. Albert Soler, Barcelona, Editorial Barcino (Els Nostres Clàssics, A; 127).

Llull, Ramon (1995 [20122]), Llibre d’amic e amat, ed. Albert Soler, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B; 13).

Llull, Ramon (2008), Llibre de la disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic. Llibre de la ciutat del món, ed. Lola Badia, Turnhout, Brepols - Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum - Publicacions URV (Traducció de l’Obra Llatina de Ramon Llull; 2).

Llull, Ramon (2009), Romanç d’Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler, Joan Santanach, Palma, Patronat Ramon Llull (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull; 8).

Llull, Ramon (2011), Llibre de meravelles, vol. I, Llibres I-VII, ed. Lola Badia et al., Palma, Patronat Ramon Llull (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull; 10).

Llull, Ramon (2013a), Vida de mestre Ramon, ed. Anthony Bonner, Barcelona, Barcino - Universitat de les Illes Balears (Biblioteca Barcino; 8).

Llull, Ramon (2013b), Llibre d’intenció, ed. Maria I. Ripoll Perelló, Palma, Patronat Ramon Llull (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull; 12).

Lubac, Henri de (1959-1964), Exé gè se mé dié vale: les quatre sens de l’Écriture, 4 vols., París, Aubier.

Medina, Jaume (2008-2009), Obscuritat i elevació d’enteniment en l’obra de Ramon Llull, “Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca” 14, pp. 253-259.

NEORL (1990-), Nova edició de les obres de Ramon Llull, Barcelona - Palma, Patronat Ramon Llull.

OE (1957-1960), Ramon Llull, Obres essencials, 2 vols., Barcelona, Selecta (Biblioteca Perenne).

OS (1989), Obres selectes de Ramon Llull, ed. Antoni Bonner, 2 vols., Palma, Editorial Moll (Els Treballs i els Dies; 31-32).

Petrarca, Francesco (2005), Invective contra medicum. Invectiva contra quendam magni status hominem sed nullius scientie aut virtutis, ed. Francesco Bausi, Florència, Le Lettere (Edizione Nazionale delle Opere di Francesco Petrarca).

Rico, Francisco (1986), Crítica del texto y modelos de cultura en el Prólogo general de don Juan Manuel, en Studia in honorem Prof. M. de Riquer, vol. I, Barcelona, Quaderns Crema, pp. 409-423 [Estudios de literatura y otras cosas, Madrid, Ediciones Destino, 2002 (Colección Imago Mundi; 11), pp. 93-110].

Riquer, Martí de (1964 [1984]), Part antiga, 4 vols., en Martí de Riquer, Antoni Comas i Joaquim Molas, Història de la literatura catalana, 11 vols., Barcelona, Editorial Ariel.

Rubio, Josep Enric (2007), Un capítol en l’ús de l’al·legoria en Ramon Llull: exegesi del capítol 354 del Llibre de contemplació, “Studia Lulliana” 47, pp. 5-27.

Rubió i Balaguer, Jordi (1985), Obra literària. L’expressió literària en l’obra lul·liana, en Ramon Llull, Obres essencials, Barcelona, Selecta, vol. I, pp. 85-111. Reimprès amb el títol Alguns aspectes de l’obra literària de Ramon Llull en el seu Ramon Llull i el lul·lisme, pròleg de Lola Badia, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Obres de Jordi Rubió i Balaguer; 11), pp. 248-299.

Turmeda, Anselme (1984), Dispute de l’âne, ed. Armand Llinares, París, Librairie Philosophique J. Vrin (Textes et Documents de la Renaissance; 6).

Descargas

Publicado

2015-06-30

Cómo citar

Santanach i Suñol, J. (2015). Ramon Llull i l’obscuritat que il·lumina. Apunts sobre l’origen i la rendibilitat literària d’un recurs exegètic. Anuario De Estudios Medievales, 45(1), 331–354. https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.11

Número

Sección

Temas Monográficos