La composició de la versió catalana medieval del Tresor de pobres del ms. 864 de la Biblioteca de Catalunya. Anàlisi del contingut i edició de les receptes de confits

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2017.47.1.12

Palabras clave:

Tresor de pobres, Pere Hispà, receptaris, traducció catalana, afegits apòcrifs, cuina medieval, receptes de confits

Resumen


[ca] El Thesaurus pauperum de Pere Hispà és un recull de receptes mèdiques que va gaudir d’una àmplia circulació fins al segle XVIII. El caràcter pràctic del text va afavorir que els usuaris hi afegissin nombroses receptes apòcrifes, tant dins de la tradició llatina com, una vegada traduïda l’obra, dins de la catalana. L’anàlisi del contingut de la versió que se’n conserva al ms. 864 de la Biblioteca de Catalunya permet reconstruir diverses etapes de la seva composició. Entre els afegits de l’obra, hi ha cinc receptes de confits redactades en català, fins ara inèdites.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Alberni, Anna (2006), L'edició en lletra gòtica de l'Speculum al foder (1917). Història d'un misteriós exemplar d'infern, "Llengua & Literatura" 17, pp. 257-282.

Avenoza i Vera, Gemma (1992), Una còpia desconeguda del Tresor de beutat i altres tractats mèdics, "Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval" 6/2, pp. 229-236.

Beaujouan, Guy (1972), Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne, "Mélanges de la Casa de Velázquez" 8, pp. 161-221. Ara també dins el seu Science médiévale d'Espagne et d'alentour, Aldershot-Brookfield, Variorum, 1992 (Collected Studies Series; 374), cap. V.

Biblioteca de Catalunya (1923-1927), Adquisicions de manuscrits, "Butlletí de la Biblioteca de Catalunya" 7, pp. 347-355.

BITECA: Bibliografia de textos catalans antics, URL: http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_en.html [consulta: 18/01/2017].

Cifuentes i Comamala, Lluís (2006), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona, Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna; 3).

Cifuentes i Comamala, Lluís (2010), Estratègies de transició: pobres i versos en la transmissió extraacadèmica del saber a l'Europa llatina tardomedieval, en Alberni, Anna; Badia, Lola; Cabré, Lluís (eds.), Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum - Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, pp. 241-263.

Cifuentes i Comamala, Lluís (2013), El manuscrit del receptari de misser Joan, en Mutgé i Vives, Josefina; Salicrú i Lluch, Roser; Vela Aulesa, Carles (eds.), La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona, CSIC, Institució Milà i Fontanals, pp. 155-167.

Escudero Mendo, Asunción (1993), Manuscritos de la Biblioteca de Catalunya de interés para la farmacia y las ciencias médicas, en particular el "Tresor dels pobres", Barcelona, Universitat de Barcelona (tesi doctoral inèdita).

Escudero, Asunción; Urbano, María Ángeles; Martín, María José (1992), Estudi farmacològic d'un receptari del segle XV: Receptari de Micer Johan, "Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència" 18, pp. 43-47.

Ferrer i Mallol, Maria Teresa (2007), Una família de navegants: els Marquet, en Batlle, Carme; Ferrer i Mallol, Maria Teresa, El "Llibre del Consell" de la ciutat de Barcelona, segle XIV: les eleccions municipals, Barcelona, CSIC, Institució Milà i Fontanals, pp. 135-267.

Mateo y Lopis, Felipe (dir.) (1959), Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona, Barcelona, Biblioteca Central.

Massó Torrents, Jaume (1906-1912), Manuscrits catalans de Valencia (Acabament), "Revista de Bibliografia Catalana" 6, pp. 145-269.

MCEM: Base de Dades de Manuscrits Catalans de l'Edat Moderna, URL: http://mcem.iec.cat/entrada.asp?epigraf_m=1 [consulta: 18/01/2017].

Meirinhos, José Francisco (1996), Petrus Hispanus Portugalensis? Elementos para uma diferenciação de autores, "Revista Española de Filosofía Medieval" 3, pp. 51-76.

Meirinhos, José Francisco (2005), O papa João XXI e a ciência do seu tempo, en Cadafaz de Matos, Manuel (coord.), A apologia do latim. In honorem Dr. Miguel Pinto de Meneses (1917-2004), Lisboa, Távola Redonda, vol. I, pp. 129-171.

Meirinhos, José Francisco (2013), O Tesouro dos pobres de Pedro Hispano, entre o século XIII e a edição de Scribonius em 1576, en Cardoso, Adelino; Costa, Julio; Andrade, António Manuel Lopes, Humanismo, Diáspora e Ciência séculos XVI e XVII, Porto, Universidade de Aveiro - Biblioteca Pública Municipal do Porto, pp. 327-350.

Moliné i Brasés, Ernest (1914), Receptari de Micer Johan, "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona" 14/54, pp. 321-336, 407-440.

Pereira, Maria Helena da Rocha (1973), Obras médicas de Pedro Hispano, Coïmbra, Universidade de Coimbra (Acta universitatis Coninbrigensis).

Petrus Hispanus, URL: http://ifilosofia.up.pt/meirinhos/petrushispanus/ph [consulta: 18/01/2017].

Riera i Sans, Jaume (1989), Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV, en Ferrando, Antoni (ed.), Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986), Àrea 7. Història de la llengua, València, Institut de Filologia Valenciana, vol. VIII, pp. 699-709.

Santanach i Suñol, Joan (2003), Introducció, en Grewe, Rudolf; Soberanas i Lleó, Amadeu Jesús; Santanach, Joan (eds.), Llibre de totes maneres de confits, Barcelona, Barcino, pp. 237-296 (Els Nostres Clàssics; B 22).

Santanach i Suñol, Joan (2006), Introducció, en Santanach, Joan (ed.), Llibre de Sent Soví, prefaci de Carme Ruscalleda, Barcelona, Barcino, pp. 11-38 (Biblioteca Barcino; 4).

Santanach i Suñol, Joan (2010), El Llibre de Sent Soví, les seves "versions" i la circulació de textos culinaris medievals, "Medioevo Romanzo" 34/2, pp. 352-395.

Santanach i Suñol, Joan (2015), De la cuina al taller de còpia (Sobre l'elaboració i el consum de llibres de cuina a la tardor medieval catalana), "Estudis Romànics" 37, pp. 271-299.

Santanach i Suñol, Joan (2015), Textos mèdics, morals i culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, "Caplletra. Revista internacional de filologia" 59, pp. 11-34.

Santanach i Suñol, Joan (en premsa), La Recepta de bona composta copiada a continuació del Pal·ladi de la Biblioteca Serrano Morales. Estudi i edició.Tresor de pobres compilat per Petrus Hispanus. Versiò catalana del segle XIV (1892), [a cura de Josep Balari i Jovany?], Barcelona, Impremta Fidel Giró (Biblioteca de la Revista Catalana).

Vilanova, Arnau de (1947), Obres catalanes, II, Escrits mèdics, a cura de Miquel Batllori, pròleg de Joaquim Carreras i Artau, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics A; 55-56).

Descargas

Publicado

2017-06-30

Cómo citar

Santanach i Suñol, J. (2017). La composició de la versió catalana medieval del Tresor de pobres del ms. 864 de la Biblioteca de Catalunya. Anàlisi del contingut i edició de les receptes de confits. Anuario De Estudios Medievales, 47(1), 335–357. https://doi.org/10.3989/aem.2017.47.1.12

Número

Sección

Estudios Misceláneos