Sobre l’antiguitat de la Bíblia del segle XIV

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2023.53.1.08

Palabras clave:

traduccions medievals de la Bíblia, Bíblia catalana, Bíblia del segle XIV, traduccions bíbliques catalanes, arcaismes, datació

Resumen


[ca] De les diverses traduccions medievals de la Bíblia al català que coneixem només ens ha arribat una traducció de la Bíblia sencera. Aquesta versió es conserva completa en un manuscrit de la segona meitat del segle XV; dos manuscrits més, també de la segona meitat del segle XV, contenen gran part de l’Antic Testament (del llibre del Gènesi fins al llibre dels Salms) i un altre, del segle XIV, conté el Nou Testament. Diversos altres manuscrits contenen fragments de la mateixa versió. En aquest article intentem demostrar que no sols el Nou Testament va ser traduït en el segle XIV, i a més a la primera meitat del segle, sinó que també l’Antic Testament data d’aquesta mateixa època, motiu pel qual aquesta Bíblia pot ser anomenada amb propietat Bíblia del segle XIV.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Batlle, Mar; Martí i Castell, Joan; Moran i Ocerinjauregui, Josep; Rabella, Joan A. (2016), Gramàtica històrica de la llengua catalana, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

BITECA = Beltran, Vicenç; Avenoza, Gemma; Soriano, Lourdes, Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears, en PhiloBiblon, Califòrnia, Universitat de Califòrnia, 1997-2022 [en línia], http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_ca.html [consulta:

/01/2002].

Bruguera, Jordi (2002), La llengua de la Bíblia catalana medieval, en Massot i Muntaner, Josep, Miscel·lània Joan Veny, vol. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes; 45), pp. 171-209.

Bruguera, Jordi (2007), Peculiaritats lingüístiques de la Bíblia catalana medieval, en Massot i Muntaner, Josep (coord.), Homenatge a Joseph Gulsoy, vol. II, Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes - Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes; 54), pp. 5-32.

Carreras i Candi, Francesc (1904), Primera traducció catalana de la Bíblia (segle XIII), “Revista de Bibliografia Catalana” 4, pp. 48-58.

Casanellas, Pere (2011), La versió pròpia de Colbert, en Bíblia del segle XIV. Primer i segon llibres dels Reis, Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 20-22.

Casanellas, Pere (2016), Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015), Cachoeira - Bahia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia [en línia], http://www3.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/anais-eletronicos-2/anais-eletronicos-2015/ [consulta: 16/06/2021].

Casanellas, Pere; Bescós, Pere (2021), Introducció, en Bíblia del segle XI. Primer llibre dels Paralipòmens, Barcelona, Associació Bíblica de

Catalunya - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 13-99.

CBCat 3 = Bíblia del segle XIV. Èxode. Levític, Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.

CBCat 6 = Bíblia del segle XIV. Primer i segon llibres dels Reis, Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya - Publicacions de l’Abadia de

Montserrat, 2011.

CBCat 9 = Bíblia del segle XIV. Primer llibre dels Paralipòmens, Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya - Publicacions de l’Abadia de

Montserrat, 2021.

CICA = Torruella, Joan; Pérez Saldanya, Manuel; Martinez, Josep (dirs.), CICA. Corpus informatitzat del català antic [en línia], http://www.

cica.cat/ [consulta: 31/01/2002].

CIVAL = Acadèmia Valenciana de la Llengua, Corpus informatitzat del valencià (CIVAL) [en línia], http://cival.avl.gva.es/cival/ [consulta: 31/01/2002].

Coromines, Joan (1971), Lleures i converses d’un filòleg, Barcelona, Club Editor (El Pi de les Tres Branques; 2-3).

Coromines, Joan (1976), Història de la confusió de dues parelles de consonants antigues: ç i ss; yl i ll, en Entre dos llenguatges, vol. I, Barcelona, Curial, pp. 13-51.

DCVB = Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B., Diccionari català-valencià-balear, Palma, 1964-1969 (2.ª edició dels dos primers volums i reimpressió dels restants; 1.ª edició dels dos primers volums i 1.ª impressió dels restants, 1930-1962).

DECat = Coromines, Joan, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona, Curial, 1980-2001.

DTCA = Diccionari de textos catalans antics, Barcelona, Universitat de Barcelona - Centre de Documentació Ramon Llull - Fundació Lluís Carulla - Fundació Noguera - Institut d’Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya [en línia], http://www.ub.edu/diccionari-dtca/ [consulta: 31/01/2002].

Hernando i Delgado, Josep (1995), Llibres i lectors a la Barcelona del s. XIV, Barcelona, Fundació Noguera (Textos i documents; 30-31).

Madurell i Marimon, Josep M.ª (1974), Regesta documental de biblias manuscritas e impresas (1336-1600), “Analecta Sacra Tarraconensia” 47/1, pp. 27-63.

Moll, Francesc de B. (2006), Gramàtica històrica catalana, edició corregida i anotada per Joaquim Martí Mestre, amb la col·laboració de Jesús Jiménez, València, Universitat de València (Biblioteca Lingüística Catalana; 31).

Perarnau i Espelt, Josep (1983), Noves dades sobre traduccions catalanes de la Bíblia els segles XIV i XV, “Arxiu de Textos Catalans Antics” 2, pp. 349-356.

Pérez Saldanya, Manuel (1998), Del llatí al català: Morfosintaxi verbal històrica, València, Universitat de València (Biblioteca Lingüística Catalana; 22).

Puig i Oliver, Jaume de (2001), Més nous textos catalans antics de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, “Arxiu de Textos Catalans

Antics” 20, pp. 453-510.

Puig i Oliver, Jaume de (2002), Sobre el nou fragment de la traducció medieval de la Bíblia en català de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (III Reg. V, 10 - IV Reg. XXV, 24 i I Par. I, 1 - II Par. XI, 1), “Arxiu de Textos Catalans Antics” 21, pp. 621-644.

Puig i Tàrrech, Armand (2001), Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia, en El text: lectures i història, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat - Associació Bíblica de Catalunya, pp. 107-231 (Scripta Biblica; 3).

Puig i Tàrrech, Armand (2004), La traducció bíblica incompleta, en Bíblia del segle XIV. Èxode. Levític, Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. XXXIII-XLIII.

Rasico, Philip D. (1993), Estudis i documents de lingüística històrica catalana, Barcelona, Curial (Biblioteca de Cultura Catalana; 76).

Riera i Sans, Jaume (2013), Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola, “Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya” 115,

pp. 41-70.

Rubió i Lluch, Antoni (1908), Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval, vol. I, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Trenchs Òdena, Josep (2011), Documents de cancelleria i de mestre racional sobre la cultura catalana medieval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Ventura, Jordi (1993), La Bíblia valenciana. Recuperació de la història d’un incunable en català, Barcelona, Curial (Biblioteca Torres Amat; 12).

Descargas

Publicado

2023-09-05

Cómo citar

Casanellas i Bassols, P. (2023). Sobre l’antiguitat de la Bíblia del segle XIV. Anuario De Estudios Medievales, 53(1), 167–185. https://doi.org/10.3989/aem.2023.53.1.08

Número

Sección

Temas Monográficos