La traducció catalana (c. 1351) de les Grandes Chroniques de France

Autores/as

  • Montserrat Ferrer Universitat de Barcelona
  • Lluís Cabré Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2012.42.2.10

Palabras clave:

Grandes Chroniques de France, traducció al català medieval, Pere III el Cerimoniós

Resumen


Aquest treball reexamina la documentació (1339-1380) de Pere III i l’infant Joan referent a les Grandes Chroniques de France i la relaciona amb la traducció catalana, conservada fragmentàriament al registre 894 de l’ACA. La traducció es va executar poc abans de 1351 a la cancelleria reial; el foli conservat correspon a l’inici d’un exemplar de qualitat que no es devia acabar mai (vegeu-ne la reproducció i l’edició). És probable que l’original francès fos el que tenia Pere III el 1339 i havia extraviat el 1361. En aquest cas, es tractaria del Roman des rois de Primat amb una continuació fi ns a Felip l’Ardit (com la del ms. nouv. acq. fr. 10043 de la BnF); l’infant Joan ja podia demanar a Carles V l’actualització de Pierre d’Orgemont.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Avril, François; Gousset, Marie-Thérèse; Guenée, Bernard, Les Grandes Chroniques de France reproduction integrale en fac-similé des miniatures de Fouquet. Manuscrit français 6465 de la Bibliothèque Nationale de Paris, París, Philippe Lebaud, 1987.

Briquet, Charles, Les Filigranes: dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, Amsterdam, The Paper Publications Society, 1968.

Cabré, Lluís; Ferrer, Montserrat, Els llibres de França a la cort de Joan d’Aragó i Violant de Bar, dins Alberni, Anna; Badia, Lola; Cifuentes, Lluís; Fidora, Alexander (eds.), El saber i les llengües vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis Icrea sobre vernacularització, Barcelona, Abadia de Montserrat, 2012.

Cingolani, Stefano Maria, La memòria dels reis: les quatre grans cròniques i la historiografi a catalana, des del segle X fi ns al XIV, Barcelona, Base, 2007.

Guenée, Bernard, Les Grandes Chroniques de France: Le Roman aux roys (1274- 1518), dins Nora, Pierre (ed.), Les Lieux de mémoire, París, Gallimard 1986, vol. II, pp. 189-214.

Guyot-Bachy, Isabel; Moeglin, Jean-Marie, Comment ont été continuées les Grandes Chroniques de France dans la première moitié du XIVe siècle, "Bibliothèque de l'École des Chartes" 163 (2005), pp. 385-433. http://dx.doi.org/10.3406/bec.2005.463761

Massip, Bernat, Memorial del ques ha de advertir de prompte per trobar lo dels armaris, Barcelona, [s.n.], 1558.

Massó Torrents, Jaume, Inventari dels bens mobles del rey Martí d’Aragó, “Revue Hispanique” 12 (1905), pp. 413-590.

Paris, Paulin (ed.), Les Grandes Chroniques de France, selon que elles sont conservées en l’église de Saint-Denis en France, París, Techener, 1836-1838.

Riquer, Isabel de, Los libros de Violante de Bar, dins Las sabias mujeres. Educación, saber y autoría (siglos II-XVII), Madrid, Asociación cultural Al-Mudayna, 1994, pp. 161-174.

Rubió i Lluch, Antoni, Documents per l’historia de la cultura catalana mig-eval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2000 [1908-1921].

Soberanas, Amadeu-J. (ed.), Crònica general de Pere III el Cerimoniós, dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya, Barcelona, Alpha, 1961.

Spiegel, Gabrielle M., The Chronicle Tradition of Saint-Denis: A Survey, Leiden, Classical Folia Editions, 1978. PMCid:422174

Descargas

Publicado

2012-12-30

Cómo citar

Ferrer, M., & Cabré, L. (2012). La traducció catalana (c. 1351) de les Grandes Chroniques de France. Anuario De Estudios Medievales, 42(2), 653–668. https://doi.org/10.3989/aem.2012.42.2.10

Número

Sección

Estudios Misceláneos