Anuario de Estudios Medievales, Vol 32, No 2 (2002)

La riquesa de la burgesia de Barcelona: el cas d'Elisenda de banyeres (segle XIII)


https://doi.org/10.3989/aem.2002.v32.i2.249

Carme Batlle i Gallart
Departament d'Historia Medieval, Paleografìa i Diplomàtica, Facultat de Geografia i Historia (div. I), Universitat de Barcelona, España

Resumen


Aquesta és una nova contribució a la historia de la classe dominant de la societat barcelonina en el segle XIII, concretament de la família Banyeres. Es tracta del matrimoni format per Elisenda de Sant Quirze i Joan de Banyeres. S'estudien els testaments, inventaris de la casa, propietats urbanes, vinyes, rendes, censos, com també els litigis sostinguts entre l'Església i Elisenda de Banyeres per la possessió de la herència i després entre les institucions benèfiques que donaven menjar ais pobres, que foren els hereus deis Banyeres.

Palabras clave


Societat; Burgesia; Barcelona; Segle XIII; Elisenda de Banyeres

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2002 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es