Vol. 38 Núm. 2 (2008)

					Ver Vol. 38 Núm. 2 (2008)

Las manufacturas en la Edad Media
Confictivitat i vies de solució a la Mediterrània medieval

Publicado: 2008-12-30

Presentación

Actes del Col‧loqui "Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània Medieval"