Anuario de Estudios Medievales, Vol 32, No 1 (2002)

Arrendaments i parceries. La gestió indirecta de la terra al País Valencià (segles XIV-XV)


https://doi.org/10.3989/aem.2002.v32.i1.242

Antonio José Mira Jódar
Depto. de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita (Unidad Docente de Paleografía y Diplomática), Facultad de Geografía e Historia, Univ. De Valencia, España

Pau Viciano
Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valencia., España

Resumen


En aquest article s'estudia el mercat de cessió de la terra a curt termini en la societat rural valenciana a les darreries de l’Edat Mitjana. A partir de fonts notarials i judicials, es pot conèixer la funció econòmica que exercien aqüestes formes de gestió de la terra en el sistema agrari. La penetració del capital urbà a través d aquesta mena de contractes sempre va ser limitada. Lluny d'erosionar F hegemonia de la petita explotació camperola, els arrendaments consolidaven aquest model com a base productiva del sistema feudal.

Palabras clave


historia rural; gestión de la tierra; contratos agrarios; relaciones campo-ciudad

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2002 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es